Sociaal innovatieve bedrijven hebben minder last van crisis

Wie wil dat niet minder last van de crisis, een verhoging van de arbeidsproductiviteit (gemiddeld 22%), effectievere arbeidsrelaties, hogere omzetgroei (gemiddeld 15%), zelfs verbetering van ziekteverzuim en het beter benutten van talenten. En daarnaast een betere werk – leven balans en meer plezier in het werk voor de medewerkers.

Sociale innovatie is voor veel organisaties nog onontgonnen gebied. Toch is het sinds vorig jaar zeer interessant te investeren in projecten op het gebied van sociale innovatie. Mede op basis van de ‘Lissabonagenda’ (europa de meest competitieve regio van de wereld) en de ambitie van het kabinet om Nederland in 2010 tot de top van Europa te laten behoren is vorig jaar een subsidie in het leven geroepen voor projecten op het gebied van sociale innovatie.

De subsidie samen met het hoge terugverdien effect maken projecten op dit vlak zeer aantrekkelijk. Om hiervan gebruik te maken is het aan te raden al in het eerste kwartaal te starten met vooronderzoek, het definiëren van projecten en het uitnodigen van partijen. De subsidie vereist wel wat voorwerk.

Wat is sociale innovatie nu eigenlijk? Een innovatie of vernieuwing is het invoeren van veelal technologische nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop het werk in de onderneming is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn. Het wordt ook wel innovatief organiseren of slimmer werken genoemd. Het gaat vooral over mensen. En mensen maken het verschil.

Voorbeelden van sociale innovatie met subsidiemogelijkheden zijn: rooster flexibiliteit, slimmer pauzeren, flexibele arbeidstijden, ontkoppeling werk en werkplek, zelfsturing, verbeterteams, multi inzetbaar personeel, vernieuwing leiderschap, taakroulatie en taakverrijking en uitwisseling van kennis en ervaring via bestaande en nieuwe technologieën.

Related Articles

Sociale innovatie en het belang ervan

Sociale innovatie en het belang ervan

Ik kan het niet vaak genoeg aanhalen: Sociale innovatie kan voor veel bedrijven het verschil maken in deze crisis.

Sociale innovatie betreft nieuwe manieren van organiseren, managen en werken. Bedrijven die durven te investeren in sociale innovaties, zijn beter in staat om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te vermarkten. Ze scoren daardoor beter dan de gemiddelde concurrent op omzet, winst en marktaandeel.

Lees meer

Blijf op de hoogte

0 reacties

Pin It on Pinterest