Sociale innovatie maakt het verschil

Ik kan het niet vaak genoeg aanhalen: Sociale innovatie kan voor veel bedrijven het verschil maken in tijden van crisis.

Sociale innovatie betreft nieuwe manieren van organiseren, managen en werken. Bedrijven die durven te investeren in sociale innovaties, zijn beter in staat om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te vermarkten. Ze scoren daardoor beter dan de gemiddelde concurrent op omzet, winst en marktaandeel.

Sociale innovatie is van cruciaal belang om het innovatievermogen te bevorderen.

Investeringen in innovaties

Uit de Erasmus Concurrentie- en Innovatie Monitor van voorgaande jaren bleek dat de radicale innovaties (volledig nieuwe producten en diensten) drastisch terugliepen, net als de incrementele innovaties (verbeteringen op bestaande producten en diensten). En er was ook een afname van de sociale innovatie. Dit zijn verontrustende cijfers. In 2017 bleek na jarenlange dalingen in investeringen er eindelijk weer een stijgende lijn was te ontdekken van 2,1% naar 4,3% van de omzet. Opvallend is dat een grotere flexibele schil bedrijven kan helpen nieuwe externe kennis aan te wenden voor innovatie, maar dat het leidt tot uitstelgedrag van eigen investeringen in R&D.

Technologische en sociale innovaties combineren

Organisaties die zowel in technologische als sociale innovaties investeren maken een personele groei door. Veelal zie je in dit soort organisaties deze innovaties gecombineerd met onder andere leven lang leren. Medewerkers hebben een grotere betrokkenheid en veel meer plezier in het werk.

Niet investeren, omdat….

De crisis en benodigde bezuinigingen worden meestal aangehaald als een reden om niet te investeren in innovaties. Dit levert deze organisaties op korte termijn weliswaar een bezuiniging op maar op de langere termijn juist een grotere achterstand, waardoor de concurrentiepositie juist wordt geschaad.

Pin It on Pinterest

%d bloggers liken dit: