14 sleutels op het pad naar succes

Succes, het slagen van een opzet of het juiste doen, op de juiste manier en op het juiste moment.

Succes kan een gevoel van voldoening geven, een gevoel van triomf, blijheid en zelfvertrouwen. Succes in het leven heeft voor ieder mens een andere betekenis. De opzet of het juiste is voor een ieder anders. Je doelen en dromen kunnen op het zakelijke vlak liggen, maar ook heel goed op het persoonlijke vlak. En wat de één als succes ervaart hoeft dat niet te zijn voor de ander. Toch kun je bepaalde sleutels en daarmee gelijk obstakels voor succes benoemen. Zonder te pretenderen volledig te zijn, zal ik een opsomming maken van wat ik zie als sleutels (en obstakels).

Denk positief

Denk in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden, laat beperkingen los. Geloof in jezelf, in je eigen kunnen en je dromen. Heb geen angst. Dit is je grootste obstakel. Angst werkt als een grote rem.

Ontwikkel een plan

Formuleer je uitdagingen en doelen SMARTIE (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden, Inspirerend en Energie gevend). Kijk ook geregeld naar dit plan. Als je niet weet waar je naartoe wil, zal je het ook niet bereiken.

Onderneem actie

Zie geen grenzen, ga voor je plan. Als je niets doet, gebeurt er ook meestal niet veel.

Ontwikkel jezelf

Durf te blijven investeren in jezelf

Geef nooit op

Zorg voor een gezonde dosis doorzettingsvermogen, succes is er meestal niet van de één op het andere moment, je moet er wel wat voor doen. Succes is meer een marathon dan een sprintje. Wees vastberaden, hou vol en bijt door, dan zul je zeker slagen.

Focus

Laat je niet afleiden van je doelen

Durf te innoveren

Stijg boven de middenmoot uit. Er zijn al genoeg grijze muizen. Genoeg mensen die hetzelfde doen en hetzelfde nastreven.

Sta open voor anderen

Je leeft niet op een eiland en andere mensen kunnen zomaar met hele goede ideeën of oplossingen komen. Zij hebben in ieder geval vaak een andere invalshoek. Blijf echter wel kritisch, neem niet zomaar klakkeloos iets over. Blijf vragen stellen.

Zorg voor het juiste netwerk

Gun en er zal je gegund worden. Wees jezelf als je netwerkt en luister oprecht naar wat de ander te vertellen heeft.

Neem je verantwoordelijkheid

Wees eerlijk en betrouwbaar en wees vooral authentiek.

Heb passie

Nog een dooddoener, maar passie zorgt wel dat de vlam blijft branden en je voor je doelen en plan gaat. Ga ervoor met hart en ziel. Verlang ernaar je dromen waar te maken.

Durf risico’s te nemen

Met risicomijdend gedrag blijf je tot de middelmoot behoren. Neem risico’s, durf fouten te maken en ervan te leren.

Talent

Talent kan je in alle hiervoor genoemde aspecten helpen om eerder tot succes te komen.

Meet resultaten

Kijk aan het eind van de dag en week waar je staat, hoever je vooruit bent gekomen en stel eventueel bij. Ik wens je heel veel succes op je pad naar succes!Bron: Investor’s Business Daily

Related Articles

Talentmanagement is de taak van….?

Talentmanagement is de taak van….?

Er wordt veel geschreven over talent management. Vaak vanuit het gezichtspunt van HRM en Management. Toch zie je weinig beweging bij de meeste organisaties. We bouwen organisaties meestal nog steeds op rond functies en competenties en hebben geen aandacht voor al het talent wat binnen de organisatie rondloopt. Als je in functie x zit, moet je voldoen aan de competenties van functie x en wil je doorgroeien naar functie y, omdat dat bijvoorbeeld de meest logische doorgroei is, dan zul je moeten werken aan de competenties die bij functie y horen. Dit kan en moet anders in het huidige tijdbeeld.

Lees meer
Investeren in opleiding en ontwikkeling tijdens crisis?

Investeren in opleiding en ontwikkeling tijdens crisis?

De Nationale Opleidingsenquête 2012, onder ruim 1100 respondenten, toont aan dat er nog maar een kwart van de mensen de beschikking hebben over een persoonsgebonden opleidingsbudget. Voor bijna 100% van de mensen is de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding en het zich ontwikkelen zeer belangrijk. Minder dan 50% volgt jaarlijks een opleiding, wat daalt t.o.v. vorig jaar. En meer dan 85% zegt het innitiatief hiervoor zelf te nemen. Slechts in een krappe 10% neemt de leidinggevende het innitiatief en HRM blijft met nog geen 1% daarin helemaal sterk achter.

Lees meer

Blijf op de hoogte

0 reacties

Pin It on Pinterest