Investeren in opleiding en ontwikkeling tijdens crisis?

talentmanagement - triskelion

Investeren tijdens de crisis

De Nationale Opleidingsenquête

De Nationale Opleidingsenquête 2012, onder ruim 1100 respondenten, toont aan dat er nog maar een kwart van de mensen de beschikking hebben over een persoonsgebonden opleidingsbudget. Voor bijna 100% van de mensen is de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding en het zich ontwikkelen zeer belangrijk. Minder dan 50% volgt jaarlijks een opleiding, wat daalt t.o.v. vorig jaar. En meer dan 85% zegt het innitiatief hiervoor zelf te nemen. Slechts in een krappe 10% neemt de leidinggevende het innitiatief en HRM blijft met nog geen 1% daarin helemaal sterk achter.

Behoeftepiramide volgens Maslow

Maslow Hoe kan het dan toch dat maar zo weinig mensen de beschikking hebben over een persoonsgebonden budget? Schrikt de crisis werkgevers af? Ik heb de afgelopen jaren mogen constateren dat op het gebied van mensen, ons belangrijkste kapitaal, helaas veel zaken zijn geschrapt. En dat terwijl we juist in deze tijd van crisis veel van mensen verlangen. Op zich is dit laatste natuurlijk niet erg, maar mensen hebben behoeftes. En ontwikkeling /zelfverwerkelijking is een basisbehoefte die voor iedereen van elke leeftijd van toepassing is. In de Piramide van Maslow staat deze behoefte wel als laatste opgenomen, maar daardoor niet minder belangrijk en zeker geen luxe.

 

 

Wel of niet investeren?

Win de War for Talent!

opleiding - TriskelionWat vooral blijkt te leven is de wens om een structureel opleidingsbeleid dat gekoppeld is aan de bedrijfsstrategie, betere informatievoorziening over opleidingsmogelijkheden, begeleiding na het volgen van een opleiding, het invoeren van persoonsgebonden opleidingsbudgetten en persoonlijke opleidingsplannen. Werkgevers die met deze punten aan de slag gaan maken, een betere kans om talent ook de komende jaren te behouden. En in een periode waarin de war for talent (waar ik eerder al over schreef) nog steeds actief is, zou mijn advies dus zijn, INVESTEER IN ONS BELANGRIJKSTE KAPITAAL!

De enquête kun je hier downloaden.

Related Articles

Sociale innovatie en het belang ervan

Sociale innovatie en het belang ervan

Ik kan het niet vaak genoeg aanhalen: Sociale innovatie kan voor veel bedrijven het verschil maken in deze crisis.

Sociale innovatie betreft nieuwe manieren van organiseren, managen en werken. Bedrijven die durven te investeren in sociale innovaties, zijn beter in staat om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te vermarkten. Ze scoren daardoor beter dan de gemiddelde concurrent op omzet, winst en marktaandeel.

Lees meer

Blijf op de hoogte

0 reacties

Pin It on Pinterest