Werken, ondernemen, mensenwerk

Ik zie en hoor gelukkig steeds meer over de menselijke factor in het zaken doen. Hierbij zomaar wat overdenkingen op het gebied van de menselijkheid in organisaties. Mensen willen geen zaken doen met een bedrijf maar met de ondernemer achter het bedrijf of de mensen die er werken. Sterker nog het liefst met vriendelijke mensen. Klantgerichtheid, maar zeker klantvriendelijkheid komen steeds meer op de agenda. Hoewel de crisis een negatief effect lijkt te hebben. Managers vervallen bijvoorbeeld vaak in hun oude gedrag om zichzelf te beschermen of omdat ze het stomweg niet meer weten. Even leek men door de crisis door te hebben dat het zo niet langer verder kan. Toch zie je bij de grote (Nederlandse) banken nog steeds een bepaalde cultuur. Gelukkig zijn er wel steeds meer mensen die hun manier van werken, zaken doen, leven omgooien en dit ook van anderen verwachten. Ook de financiële wereld zou zich meer met duurzaamheid bezig moeten gaan houden om klanten terug te winnen.

Er is steeds meer behoefte aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Waarin naast het milieu aspect een hele sterke menselijke factor aanwezig is. Het blijft alleen een worsteling voor sommige bedrijven om hun visie en missie te veranderen naar meer verantwoord en duurzamer. De Rijksoverheid heeft wel heel duidelijk een doelstelling gedefinieerd. In 2010 zal alle inkoop 100% duurzaam zijn. Bij gemeenten is dit in 2010 nog 75% en in 2015 100%. Provincies en waterschappen willen in 2010 50% duurzaam inkopen. Er is zelfs een digitale marktplaats duurzaam inkopen.(bestaat in 2013 niet meer) Ook steeds meer bedrijven en mensen nemen stappen om bijvoorbeeld bewust met CO2 uitstoot bezig te zijn of te zoeken naar duurzame leveranciers.

Een goede manager heeft een sterk ontwikkeld Emotionele Intelligentie. Er is zelfs onderzoek (Universiteit Twente) dat deze uitspraak ondersteund. Dit gaat verder dan een gezellige sfeer op de werkvloer. Meer uit mensen halen, betere output, hogere betrokkenheid, etc. kunnen allen effecten zijn van een manager met een goed ontwikkeld E.I. Het benadrukt de menselijke kant van werken.

Aan de andere kant zien we steeds meer andere vormen van contact ontstaan en populairder worden, waarbij de mens de andere mens niet meer direct ziet en/of kan aanraken.Denk aan alle sociale media bijvoorbeeld. Echter ook bij sociale media is de menselijke factor belangrijk. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een discussie die op LinkedIn ontstond over zakelijke Twitter accounts.

Ook Het Nieuwe Werken (HNW) kan leiden tot minder directe menselijke contacten. Mensen die minder vaak fysiek op kantoor aanwezig zijn bijvoorbeeld. Echter als je dan kijkt naar de uitkomsten van onderzoek door Erasmus Universiteit naar de effecten van de introductie van HNW bij Microsoft, dan blijkt dat juist op de momenten dat mensen fysiek aanwezig zijn de menselijke contacten toenemen. Er wordt 30% minder afgedaan met e-mail. Dit laatste is nu exact wat al zolang wordt gewenst door velen. Andere effecten zijn: 10% minder vliegverkeer, 28 minuten extra productiviteit per dag per persoon, 6% afname woon-werk verkeer, 1,1 mln minder beheerkosten IT, 23% hogere bereikbaarheid, bijna halvering vierkante meters kantoorruimte per persoon. Geweldige resultaten tot op heden zou ik willen zeggen.

Daarnaast biedt HNW ook een sociale return on investment (SROI) op. Zoals bijvoorbeeld een betere balans tussen werk en privé. Helaas lastiger meetbaar, maar gezien het menselijke aspect nog belangrijker dan de genoemde harde cijfers. Het luistert wel nauw op welke wijze en voor welke organisatie HNW wordt geïntroduceerd. Een goede voorbereiding is essentieel. Goede kaders waarbinnen de vrijheid bestaat van het zelf bepalen hoe, waar en wanneer je werkt. Microsoft is heel duidelijk een organisatie van informatiewerkers, waar dit uitermate geschikt is. Ik ben van mening dat HNW niet voor elke organisatie en voor elke mens is weggelegd. Daar zul je ook van tevoren over moeten nadenken. Ook hier gaat het weer om mensen! Mensen maken het verschil.

Related Articles

Sociale innovatie en het belang ervan

Sociale innovatie en het belang ervan

Ik kan het niet vaak genoeg aanhalen: Sociale innovatie kan voor veel bedrijven het verschil maken in deze crisis.

Sociale innovatie betreft nieuwe manieren van organiseren, managen en werken. Bedrijven die durven te investeren in sociale innovaties, zijn beter in staat om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te vermarkten. Ze scoren daardoor beter dan de gemiddelde concurrent op omzet, winst en marktaandeel.

Lees meer

Blijf op de hoogte

0 reacties

Pin It on Pinterest