Wil jij zelf je hardware kopen? BYOD

Steeds vaker komen berichten voorbij over persoonsgebonden ICT budgetten die kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld een eigen notebook of iPad aan te schaffen. Dit alles om Het Nieuwe Werken en thuiswerken te stimuleren. Ook lees je berichten over organisaties die de regel invoeren dat medewerkers zelf moeten zorgen voor hun ‘gadgets’ als een netbook of tablet om flexibel mee te kunnen werken.

Op zich niets mis met deze ontwikkelingen. De eerste zeker niet. Daarmee geef je de medewerker zelf een keuze. En zelf keuzes maken, kan soms lastig zijn, maar levert in ieder geval op dat er commitment zal zijn. Je hebt tenslotte zelf mogen kiezen. Als je daarentegen medewerkers vraagt zelf hun hardware te kopen zonder daar een budget voor beschikbaar te hebben, ga je best ver als organisatie. Ik ben hier nog niet onverdeeld gelukkig mee.

Hardware veroudert, kijk nu zelf naar de iPad. Je zal maar een maand geleden een iPad hebben aangeschaft, dit risico hoor je als organisatie te dragen, niet als medewerker.

Het is natuurlijk wel zo dat je de middelen niet alleen zakelijk inzet. Ik heb er echter moeite mee om dan de investering volledig bij de medewerker te leggen. Je zou juist als organisatie moeten investeren in je medewerkers. En met de juiste investeringen, heb je een hele korte terugverdientijd.

Ik las een voorbeeldje over een gemeente die voor de raadsleden een iPad (van een persoonsgebonden ICT budget) had aangeschaft en een berekening had gemaakt, waarin het bedrag van €800,- en bijkomende kosten voor apps binnen 1,5 jaar zou worden terugverdiend, alleen al doordat de raadsstukken niet meer op papier werden verstrekt, maar op de iPad werden gelezen.

Alle investeringen die te maken hebben met sociale innovatie, hebben een korte terugverdientijd. Alle vernieuwingen die te maken hebben met mensen, in en om de organisatie, mits op de juiste wijze aangevlogen, zullen een geweldige ROI kennen. In dit geval beter aan te duiden met SROI, Sociale Return on Investment. (Hierover op een ander moment meer.)

Als medewerker zou ik dus best zelf mijn hardware willen aanschaffen, of minimaal een uitgebreide keuze hebben, maar wel met een investering vanuit de werkgever. Ook al zet je die hardware ook niet zakelijk in, ook dat verdient zich terug. Bijvoorbeeld als een tablet PC wordt gebruikt om thuis op social media te gaan, of thuis even de mail te lezen. De scheidslijn tussen privé en zakelijk gebruik van middelen en tijd moet niet te zwart-wit worden gezien. Steeds meer zal er een geweldige balans ontstaan tussen privé en werk, wat de werkgever absoluut ten goede komt.

Related Articles

Sociale innovatie en het belang ervan

Sociale innovatie en het belang ervan

Ik kan het niet vaak genoeg aanhalen: Sociale innovatie kan voor veel bedrijven het verschil maken in deze crisis.

Sociale innovatie betreft nieuwe manieren van organiseren, managen en werken. Bedrijven die durven te investeren in sociale innovaties, zijn beter in staat om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te vermarkten. Ze scoren daardoor beter dan de gemiddelde concurrent op omzet, winst en marktaandeel.

Lees meer

Blijf op de hoogte

0 reacties

Pin It on Pinterest