Is Het Nieuwe Werken nog wel de juiste term?

HNW - anders werken - triskelion

Onderzoek naar het Nieuwe Werken (HNW)

Medewerker minder positief

Marketingcommunicatiebureau Calanza deed onderzoek onder 2800 medewerkers van bedrijven die bezig zijn HNW in te voeren. De resultaten werden vergeleken met uitkomsten van 3 jaar geleden en de resultaten laten zien dat medewerkers minder positief zijn over met name de snelheid van de besluitvorming.

Schuld van managers

De schuld zou liggen bij de managers die de veranderingen vaak zo snel niet kunnen volgen in het besluitvormingsproces. De cultuurveranderingen gaan niet zo snel en managers zullen echt opgeleid moeten worden om op een andere manier leiding te geven.

Benaming HNW levert problemen op

Aspecten blijven onderbelicht bij HNW

Juist dit zijn redenen waarom ik niet gecharmeerd ben van de term Het Nieuwe Werken. In de media wordt over het algemeen HNW geassocieerd met thuiswerken en alle andere aspecten blijven onderbelicht. Ook is het niet nieuw meer te noemen.

HNW als de meest uitgebreide vorm van Sociale Innovatie

Ik zie HNW als de meest uitgebreide vorm van Sociale Innovatie verandertrajecten. De combinatie mens – organisatie – ICT, waar ik al jaren voor pleit is in de basis essentieel. Aspecten als leiderschap, Cultuur, Huisvesting, Vertrouwen, Procesverandering en optimalisatie, Verantwoordelijkheid, etc. etc. spelen dan ook allemaal een rol. Je kunt regelen dat mensen thuis kunnen werken, maar als je vergeet de andere aspecten ook aan te pakken, sla je de plank mis en krijg je de uitkomsten zoals Calanza ze schetst.

Uiteenlopen de verwachtingen met de term HNW

Door HNW zo te blijven noemen, worden uiteenlopende verwachtingen geschapen en start je in het verandertraject dus al met een 10-0 achterstand. Zie die verwachtingen maar weer op 1 lijn te krijgen en het verandertraject positief af te ronden. Sociale Innovaties leveren altijd een win-win-win situatie op. Daar wil en kun je absoluut van profiteren.

Related Articles

Sociale innovatie en het belang ervan

Sociale innovatie en het belang ervan

Ik kan het niet vaak genoeg aanhalen: Sociale innovatie kan voor veel bedrijven het verschil maken in deze crisis.

Sociale innovatie betreft nieuwe manieren van organiseren, managen en werken. Bedrijven die durven te investeren in sociale innovaties, zijn beter in staat om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te vermarkten. Ze scoren daardoor beter dan de gemiddelde concurrent op omzet, winst en marktaandeel.

Lees meer

Blijf op de hoogte

0 reacties

Pin It on Pinterest