2010 Het jaar van de flexibilisering

Volgens TNS Nipo wil een kwart van werkend Nederland dit jaar graag meer thuis werken. Één van de goede voornemens is dit bespreekbaar te maken op het werk. Daarnaast zijn bedrijven meer dan ooit bezig met het agenderen van flexibilisering van het personeelsbestand.

Bedrijven zullen meer gaan onderzoeken of zij hun vaste kern werknemers kunnen verkleinen en kunnen aanvullen met flexibele arbeidskrachten (ZZP’ers, gedetacheerden en uitzendkrachten), de zogenaamde flexibele schil. Bij grote bedrijven zie je die ontwikkeling al, het midden- en kleinbedrijf aarzelt echter nog. Een reden is vaak de tarieven die gevraagd worden, maar ook veel juridische vraagstukken spelen een rol.

Ook onder werknemers zie je een verschuiving naar zelfstandig ondernemerschap, schattingen geven aan dat er inmiddels 800 duizend tot een miljoen zelfstandige ondernemers zijn. Toch zijn er recent ook berichten over ZZP’ers (o.a. in de bouw) die het heel moeilijk hebben op dit moment, zelf de stap naar de voedselbanken wordt niet geschuwd. De crisis heeft echter mensen er niet van weerhouden een stap naar zelfstandigheid te maken. De vraag is echter of dit gedwongen stappen zijn, in verband met gedwongen ontslag en de mogelijkheden die de overheid vervolgens biedt om zelfstandige te worden, of weloverwogen keuzes. De vraag is ook of dit nog van belang is.

Hoe dan ook werknemers hebben behoefte aan andere manieren van werken, hetzij meer thuiswerken, danwel de stap naar zelfstandigheid.Ontwikkelingen om te zorgen dat er een betere werk-leven balans wordt gevonden. Iets waarnaar 43% streeft. En ook bedrijven kunnen kosten besparen in tijden van crisis door meer te doen aan flexibilisering van het personeelsbestand.

De tijd dat bedrijven konden zeggen ‘je mag blij zijn dat je een baan hebt’ is inmiddels voorbij en vanuit de werknemers zal heel binnenkort makkelijker worden gezegd: ‘als je me niet wilt, dan ga ik toch gewoon naar een ander’.

Deze ontwikkeling biedt uitdagingen voor HR. Belangrijk is dat er meer naar de langere termijn wordt gekeken rondom de inzet van personeel. Welk werk wil je met je vast kern doen en welk werk wil je (als het ware) uitbesteden?

Bron: TNS Nipo, P&OActueel, Intermediair

Related Articles

Sociale innovatie en het belang ervan

Sociale innovatie en het belang ervan

Ik kan het niet vaak genoeg aanhalen: Sociale innovatie kan voor veel bedrijven het verschil maken in deze crisis.

Sociale innovatie betreft nieuwe manieren van organiseren, managen en werken. Bedrijven die durven te investeren in sociale innovaties, zijn beter in staat om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te vermarkten. Ze scoren daardoor beter dan de gemiddelde concurrent op omzet, winst en marktaandeel.

Lees meer

Blijf op de hoogte

0 reacties

Pin It on Pinterest