Over

DE WEBSITE IS OP DIT MOMENT ONDER CONSTRUCTIE. VOOR MEER INFO OVER TRISKELION VERWIJS IK U NU NAAR TRISKELION-ADVIES.NL

Over Sandra

“Doing what you love to do is the best thing that can happen to you.”

Al tijdens mijn studie was ik gefascineerd door de combinatie mens – organisatie – ICT. Ik heb me gespecialiseerd in veranderingen waarin ik deze 3-eenheid altijd combineer, mijns inziens kunnen ze namelijk niet los gezien worden van elkaar bij veranderingen. Veranderingen in de ICT hangen altijd samen met de organisatiecultuur, processen en andere aspecten en hebben invloed op de mensen die ermee werken. En als je wilt dat mensen veranderen, is het bijvoorbeeld belangrijk dat de ICT goed werkt en dat in de organisatie verder alles op orde is zoals bijvoorbeeld de processen.

Belangrijkste vind ik echter dat de mens altijd het verschil maakt. Er zijn nog heel veel onbenutte talenten binnen organisaties aanwezig.

Mensen maken het verschil en elke organisatie kan excelleren. En de verandering begint bij jou!

Over Triskelion

Triskelion betekend 3-eenheid en is duidelijk niet zomaar gekozen. Dit kan vele betekenissen hebben. Wat voor mij startte bij mens – organisatie – ICT heeft inmiddels ook betekenissen als:
hoofd – hart – buik
Why – How – What

Deze 3-eenheid zet ik vooral in in de 1 op 1 bedrijfscoaching.